Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Varje läsår erbjuder förskolan föräldrarna att ha ett samtal med ansvarig pedagog om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan.

Med jämna mellanrum anordnar vi föräldrafika. Det är frivilligt för föräldrarna att delta.

Vill du som förälder ha en möjlighet att påverka förskolan genom dialog mellan hem och förskola? På förskolan finns ett föräldraråd med representanter från samtliga avdelningar. Föräldrarådet träffas ca 2 ggr/termin under ledning av rektor. Meddela förskolans personal om du vill delta.

Sidan uppdaterad 2022-07-05