Kvalitetsarbete

Hållbar utveckling och framgångsrik utveckling är utvecklingsområden som vår enhets förskolor kommande år kommer att prioritera. Vår enhet består av förskolorna: Treälven, Bringåsen, Lillsjöhögen, Skogsgläntan och Solbacken.

Vi har olika projekt vi jobbar med där läroplanens alla delar vävs in i det vi gör. Vi har rim och ramsor, sångsamling, samtal med barnen och läsvila varje dag efter lunchen som stimulerar språket.

Räkneramsor, vardagsmatte, tangram, spel, pussel, experiment och färg och form.
Vi tycker det är viktigt att det finns utrymme i verksamheten för både den fria leken och planerad verksamhet. Undervisningen sker både spontant och planerat.

Vi på Treälvens Förskola strävar efter att tillsammans med barnen skapa en rolig, trygg och lärorik förskola där alla ska känna sig delaktiga. Utifrån sin egen förmåga utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

När barnen slutar hos oss vill vi att de har utvecklat sin sociala kompetens, bra självkänsla, nyfikenhet och lust att lära.

Mobila lärmiljöer

Vi har introducerat mobila lärmiljöer inom åtta områden. Språk, matematik, musik och skapande, rörelse, värdegrund, IKT samt natur och kultur. Tillsammans med barnen möter vi nya möjligheter och utmaningar. Utifrån dessa områden jobbar vi med hela läroplanen Lpfö18.

Vi ser kunskap som en process, något som skapas i mötet med andra och i samspel med den omgivande miljön. Vi har en tilltro till barnens förmågor och tankar och att barnen själva lär.

Vi tilldelades Östersunds kommuns kvalitetspris 2013 Pdf, 88.7 kB.!
Här är presentationsfilmen om vårt projektarbete.

Skiss över vårt systematiska kvalitetsarbete Pdf, 117.3 kB.

Hållbar utveckling

Varje avdelning arbetar med olika teman gällande hållbar utveckling. Det är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle och viktigt att arbeta med från tidig ålder.

Vårt mål 2020 med hållbar utveckling är:

  • Öka barns medvetenhet om naturens kretslopp och resurser
  • Inspirera barnen till att bli goda världsmedborgare som värnar om vår värld
  • Att ha roligt tillsammans, utgå från leken både inomhus och utomhus.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-27