Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Förskolan Rådmansparkens barnhälsoteam

Rektor

Jenny Häggbom
063-14 45 99

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Dagliga rutiner och traditioner

06.30 Förskolan öppnas av en pedagog i huset.
07.30 Pedagog finns på respektive avdelning
08.00 Frukost
11.30 Lunch
12.00 Vilor
14.00 Mellanmål
16.00-16.30 Sammanslagning i huset
17.30 Förskolan stängs (18.30 vid behov)

Utevistelse varje dag

Vår förskola erbjuder också femårsverksamhet med olika aktiviteter. Femårsgruppen kallas för Lufsarna, där arbetar vi med språk- och matematikutveckling och en del skolförberedande aktiviteter.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök där maten lagas på plats. Maten levereras av Måltidsservice och tillagas av näringsrika råvaror som innehåller fullkorn och fibrer. Till viss del är råvarorna ekologiska och närproducerade. Vid varje mål serveras frukt och grönsaker. Vi jobbar även medvetet med att hålla ett lågt sockerintag för barnen.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

De barn som är i behov av omsorg hänvisas till annan förskola där vikarier arbetar. De som har behov om omsorg dessa dagar lägger in tider i Tempus.

Sidan uppdaterad 2023-09-06