Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten.

Minst en gång varje läsår erbjuder ansvarig pedagog vårdnadshavare till ett samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande i förskolan.

I början av varje hösttermin hålls ett vårdnadshavarmöte som ofta är gemensamt för hela huset.

Sidan uppdaterad 2021-12-09