Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Föräldramöten/föräldrafika

Vi har föräldramöte/föräldrafika 1-2 gånger/läsår. Då bjuder vi in alla föräldrar för att kunna träffa varandra och ta del av viktig information.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle för oss att prata med varje förälder om det som rör det egna barnet. I regel har vi utvecklingssamtal två gånger/år. Vill ni ha oftare så säg bara till.

Förskoleråd

Vi har ett förskoleråd i Skogsmons enhet. Målsättningen är att rådet representeras av en förälder/förskoleavdelning. Förskolerådet träffas en gång/termin. Förskolechef och personalrepresentant från varje hus deltar.

Det är viktigt att ni meddelar oss om ni ändrar hem-, jobb- eller mobiltelefonnummer. Detta så att vi kan få tag på er om det skulle hända något.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-27