Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteam

Rektor

Stina Mårtensson
072-454 94 64

Specialpedagog

Sara Enbom

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Förskolans dagliga rutiner (cirkatider)

06.30 Förskolan öppnas. Vi är på öppningsavdelningen fram till 07.30.
07.30 Varje avdelning bemannad med minst en pedagog.
08.00 Frukost
11.30 Lunch
12.00 Vilor
14.30 Mellanmål
18.00 Förskolan stängs.

Vi är ute minst en gång varje dag.

Måltider

Vi har ett eget kök där maten tillagas av en egen kock.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är Videgården stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

Ni som har behov av omsorg för ert barn dessa dagar meddela detta till personalen på barnets avdelning.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-21