Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteamet på Förskolan Östberget

Rektor

Ewa Larsson
063-14 36 28

070-309 68 49

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsplan

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplan Pdf, 227.6 kB.

Dagliga rutiner

06.30 Förskolan öppnar
07.30 Pedagog finns på respektive avdelning
08.00 Frukost
11.15 Lunch
12.00 Vilor
14.15 Mellanmål
16.30 Sammanslagning i huset
18.00 Förskolan stänger (vid behov 18.30)

Utevistelse varje dag.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök med en heltidsanställd kock. Vissa dagar serveras Jämtlands­måltid, där råvarorna är producerade i Jämtland. Vid varje mål serveras frukt och grönsaker.
Vi jobbar även medvetet med att dra ner på sockerintaget.

Här kan du se menyn för denna vecka!

Traditioner

• Luciafirande
• Julgransplundring
• Lilla Östbergsloppet
• Påsk- påskkärringar-kvaststafett
• Midsommardans​

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

De barn som är i behov av omsorg hänvisas till annan förskola där vikarier arbetar. De som har behov om omsorg dessa dagar lägger in tider i Tempus.

Sidan uppdaterad 2021-09-21