Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att barnen ska ha det bra på förskolan är det viktigt att personalen har föräldrarnas förtroende. Vi samarbetar kring barnens vardag. Om ni undrar över någonting eller tycker något är fel så tveka inte att ta upp det med personalen.

Inskolningen är viktig. Där bygger man upp kontakten både till barnet och till föräldrarna. En bra kontakt med föräldrarna är viktig för att barnen ska känna sig trygga.
Inskolningen brukar ta cirka två veckor.

En gång/termin har vi utvecklingssamtal med föräldrarna. Vi ser gärna att båda föräldrarna kommer. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för föräldrarna att tala om vad de tycker är viktigt för sitt barn. Önskar ni ytterligare samtal, tveka inte att prata med oss.
Vi i personalen har tystnadsplikt.

En gång/termin har vi föräldramöte vi börjar med en allmän information och presentation av personalen och sen avslutas mötet avdelningsvis på förskolan Kärven. Vid dessa möten infor­merar vi om och diskuterar sådant som berör förskolan/avdelningen.

En gång per år har vi ett tematiskt föräldramöte då föräldrarna får diskutera olika fråge­ställningar och delge varandra sina olika erfarenheter. Under dessa kvällar så ställer vi upp med kvälls verksamhet för de som inte kan ordna barnvakt.

Vi har föräldrafika några gånger per år.

Det finns ett föräldraråd i Ope/Ängsmon, vilket förskolan Kärven tillhör, med två represen­tanter från varje avdelning i förskolan och från varje klass i skolan. På dessa möten tas det upp saker som rör både förskola och skola. Ni har möjlighet att skicka frågor med representan­ter­na under de föräldramöten vi har. Information om vad som tas upp vid föräldraråden finns att ta del av i pappersformat någon dag efter att rådet träffats.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-07-11