Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten.

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med er vårdnadshavare. Du får gärna delta i ditt barns verksamhet på förskolan genom att till exempel hälsa på, vara med på utflykter eller komma med förslag på aktiviteter med mera.

Under hösten bjuder förskolan in till ett möte med vårdnadshavarna.

En gång per verksamhetsår får du möjlighet att tillsammans med någon av pedagogerna ha utvecklingssamtal kring ditt barns vistelse i förskolan. Samtalet ger dig möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller ditt barns vardag i förskolan.

Sidan uppdaterad 2023-12-19