Förskolan Brittsbo

Förskolan Brittsbo består av fyra avdelningar, med 18 barn på varje avdelning. Förskolan har öppet klockan 06.30-17.15 (vid behov till 18.30).

Förskolan Brittsbo stänger i sommar

Det är därför inte möjligt att ansöka om ny plats till förskolan Brittsbo. De barn som i dag går på förskolan har fått erbjudande om att byta förskola till Sjöängen.

Vybild över förskolan Brittsbo.Förstora bilden

Förskolan Brittsbo är en av åtta förskolor i Norra kommundelen, där förskolorna Lillsjöhögen, Bringåsen, Solbacken, Skogsgläntan, Treälven, Brittsbo, Mjölnargränd och Sjöängen ingår.

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barns intressen och behov, arbetar vi med olika teman och i olika gruppkonstellationer med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Schema

Vårdnadshavare lägger in barnens schema i Tempus. Där frånvaro­anmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela barnets avdelning via sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Sidan uppdaterad 2024-05-28