Förskolan Brittsbo

Förskolan Brittsbo har två avdelningar med sammanlagt fyra hemvisten (två hemvisten på varje avdelning). På varje hemviste går det 15 barn. Förskolan har öppet klockan 06.30-17.15 (vid behov till 18.30).

Vybild över förskolan Brittsbo.

Förskolan Brittsbo är en av åtta förskolor i Norra kommundelen, där förskolorna Lillsjöhögen, Bringåsen, Solbacken, Skogsgläntan, Treälven, Brittsbo, Mjölnargränd och Sjöängen ingår.

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barns intressen och behov, arbetar vi med olika teman och i olika gruppkonstellationer med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Schema

Barnens schema lägger vårdnadshavare in i Tempus. Där frånvaroanmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela till ert barns avdelning visa sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-28